Dotace na výměnu oken pro rok 2023

Podmínky pro získání finanční dotace na okna z programu Nová zelená úsporám Light jsou velmi jednoduché. Tato výhodná dotace na okna pro důchodce je určena na výměnu oken a vchodových dveří a lze předem získat až 150.000 Kč.

Nemusíte tak do výměny oken vkládat předem vlastní peníze a vše můžete financovat až z připsaných peněz z dotace na váš bankovní účet. O dotaci na okna lze žádat i v průběhu, nebo po ukončení výměny.

Podmínky dotace na okna z programu Nová zelená úsporám Light

 • Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytu nebo člen bytového družstva ve kterém má zároveň trvalý pobyt.
 • Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel pobíral mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení (není však nutné, aby žadatel příspěvek pobíral po celou dobu). Nebo v období 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý z členů domácnosti příspěvek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není však nutné, aby tento příspěvek pobíral po celou dobu).
 • Dotace je uznatelná na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Výměna musí být provedena do 1 roku od podání žádosti.
Dotace na výměnu oken

Parametry pro nová okna a dveře

 • Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem s tloušťkou rámu o minimální hloubce 80 mm. Nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla Uw ≤ 0,9 W/m2K. Námi dodávaná plastová okna tuto podmínka splňují.
 • Nově instalované vchodové dveře musí mít tepelně izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/m2K. Nabízíme plastové vchodové dveře nebo vedlejší vchodové dveře z našeho e-shopu.

Vyrobíme vám okna na míru rychle za 3-4 týdny, což vám pomůže co nejdříve začít šetřit energie ve vašem domě. Kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku.

Výše dotace na výměnu oken

 • Na 1 ks okna je udělována paušální výše dotace 12.000 Kč.
 • Na 1 ks vchodových dveří je udělována paušální výše dotace 18.000 Kč.
 • Maximální celková výše podpory je 150.000 Kč.
 • Celková výše na jednu žádost je omezena na max. 100% celkových realizačních výdajů projektu.

V případě, že si od nás necháte okna a vchodové dveře vyrobit a namontujete si svépomocí získáte tak nejnižší cenu realizace. Zbylé peníze můžete využít na zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlahy. Na tyto úkony se rovněž dotace z programu Nová zelená úsporám Light vztahuje.

Jak postupovat pro získání dotace na okna a dveře

 • 1. Vytvoření účtu na AIS SFŽP ČR (Státní fond životního prostředí České republiky)
 • 2. Příprava podkladů pro podání žádosti + fotografie stávajících oken a dveří
 • 3. Zajištění zpracovatele odborného posudku
 • 4. Elektronické podání žádosti přes účet AIS SFŽP ČR
 • 5. Připsání peněz na váš bankovní účet
 • 6. Závěrečná zpráva realizace + fotografie nových oken a dveří

Pokud si vyberete okna a dveře od nás získáváte 100% garanci získání dotace na výměnu oken a dveří (pokud jste oprávněným žadatelem). Celý proces za vás vyřešíme společně s našimi partnerskými EKIS pracovníky. V případě, že máte více otázek neváhejte nás kontaktovat a my vám s celým procesem rádi pomůžeme.

Doporučujeme navštívit i stránky Nová zelená úsporám, kde naleznete kompletní informace např. jak založit identitu občana potřebnou pro vytvoření účtu na AIS SFŽP ČR, jak podat žádost dotace na výměnu oken apod. Velmi užitečné odpovědi ohledně ověření oprávněného žadatele naleznete na stránce dotace okna.

Nezávazná poptávka

Odesláním vyplněného poptávkového formuláře poskytujete své osobní údaje společnosti IMCA Group s.r.o. provozovatele webu www.skladoken.cz. Společnost IMCA Group s.r.o. takto získané osobní údaje zpracovává v souladu se zásadami nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).